CONCURS DE CASTELLS 2012

Normativa

El Concurs de Castells s'estructura a partir de tres documents:

  • Les normes bàsiques, que estableixen el nombre de colles participants, la seva col·locació a plaça, el patró d'actuació i el desenvolupament del Concurs. (Pendent d'actualitzar per al XXV Concurs de Castells).
  • El protocol de plaça, que determina les regles relatives a l’aixecament dels castells que ha d'aplicar el Jurat. (Pendent d'actualitzar per al XXV Concurs de Castells).
  • La taula de puntuacions, que estableix quins castells poden provar les colles i quina puntuació tenen.

En aquest apartat podreu consultar dos altres documents que complementen la normativa:


FacebookFacebook