CONCURS DE CASTELLS 2012

  • DAMM
  • BASF
  • MOVISTAR
  • REPSOL
  • DIPUTACIÓ DE TARRAGONA/TARRACO ARENA PLAÇA
  • GENERALITAT DE CATALUNYA. (CULTURA)
  • TV3
  • TAC 12/XARXA DE TELEVISIONS LOCALS
  • TARRAGONA RÀDIO

Premsa

El gabinet de premsa del XXV Concurs de Castells elabora la informació que periòdicament es facilita als mitjans de comunicació i atèn les seves peticions. Per posar-vos en contacte amb el gabinet, podeu fer-ho a través de les dades següents:

Jordi Suriñach
Telèfon: 620 743 957
Correu electrònic: comunicacio@concursdecastells.cat

Els mitjans de comunicació i comunicadors interessats a acreditar-se han d'enviar un correu electrònic a comunicacio@concursdecastells.cat des del dia 1 fins al 19 de setembre explicant la seva cobertura, incorporant un llistat amb el nom complet i DNI de totes les persones que s'han d'acreditar i especificant les necessitats tècniques especials, si n'hi ha. Com que l'espai a la zona de premsa és limitat, des de l'organització es pot restringir el nombre d'acreditacions a disposició de cada sol·licitant. Els mitjans professionals o que cobreixen habitualment la informació castellera tindran preferència davant les peticions de mitjans o fotògrafs amateurs. 


FacebookFacebook